De contributie loopt per kalenderjaar (Januari - December):

Jeugd tm 17 jaar 120,00
Actieve leden vanaf 18 jaar 130,00
Rustend lid 35,00

Inschrijfgeld (eenmalig)

10,00

Examengeld

10,00

 

ABN AMRO: NL82 ABNA 0486 0978 03

Let op: Het lidmaatschap dient schriftelijk opgezegd te worden bij de secretaris van de vereniging minstens één maand voor het einde van het kalenderjaar.